PROJECT DEVELOPMENT - Strategické řízení projektů na míru
Email: info@jakubjonas.com Tel:  +420 603 922 253

Ochrana osobních údajů

  1. Klient tímto souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem, a to pro potřeby organizačního zabezpečení spolupráce. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
  2. Klient dále prohlašuje, že je seznámen s informací o uchovávání osobních údajů – zejména o tom, že osobní údaje shromažďuje Poskytovatel v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Jedná se zejména o údaje o jménu, příjmení, bydlišti, e-mailové adrese, telefonním čísle, případně čísle bankovního účtu.
  3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické nebo písemné podobě. Poskytovatel může pověřit jejich zpracováním třetí osobu.
  4. Klient je povinen uvádět vždy pravdivé a úplné osobní údaje a je povinen Poskytovatele v přiměřené době informovat o změně osobních údajů.